8 + 11 =

Реализирана сглобяема къща в Търновско с РЗП 53 кв.м.