Понеже цената на една сглобяема къща е от съществено значение тук ще предствим основните фактори влияещи върху нейното формиране:

  • Фундамент на сглобяемата къща – цената на фундамента при сглобяемата къща се формира от времето необходимо за изпълнение на отделните строително монтажни дейности плюс заложените от инженер конструктора количества на материалите съгласно конструктивният проект. Спецификата на почвата и наличието на денивелация са основни фактори, които определят пряко вложените материали и труд. При твърда почва и сравнително малка денивелация цената на основата за сглобяемата къща може да бъде сравнително ниска, но при рехава почва и наличие на значителна денивелация цената на фундамента може да бъде драстично по-висока. Поради тази причина Ние не можем директно да се ангажираме с ценово предложение по отношение на фундамента,
  • Конструкция на сглобяемата къща – конструкцията на къщата, нейната степен на сложност и качеството на вложеният дървен материал оказват значително влияние върху нейната цена. Сравнително несложните конструкции като едноетажна сглобяема къща с двускатен покрив са по-лесни за изпълнение и поради тази причина при тях може да се придържаме към базовата цена. При една сглобяема къща най-скъпият етап от конструктивното изграждане е изграждането на покрива. Основно покривните конструкции се делят на едноскатни, двускатни, трискатни, четирискатни и многоскатни. Сложността на покривната конструкция оказва пряко влияние на цената на къщата. По сложните покриви са по трудоемки и по материалоемки, което влияе на върху цената на сградата. Основен фактор, оказващ влияние върху цената на сглобяемата къща е използваният дървен материал. Използването на влажен дървен материал, който не е конструктивен е недоспустимо в строителството на сглобяеми къщи. Поради тази причина ние от сглобяеми къщи „Хубав дом“ използване калиброван сух дървен материал с клас на якост C24 като KVH греди, които по своята същност са рендосан, призмиран, прецизно калиброван дървен материал с четиристранна фаска, произведен чрез клинозъбно снаждане на сортирана по здравина в клас С 24, технически сушена иглолистна дървесина.
  • Външно завършване на сглобяемата къща – Съществуват различни варианти на фасадно завършване на сглобяемата къща. Най-популярните от тях са:
  • Завършване с EPS с различна дебелина- тук дебелината на топлоизолационния слой и качеството на използваните материали като мрежа за топлоизолация, ъгли за топлоизолация, използвана шпакловка и най-вече фасадната мазилка оказват голямо влияние върху крайната цена. При изполването на материали среден клас и материали висок клас например марка “Baumit” разликата в цената достига 60-70%. От съществено значение е използваният EPS да бъде с по-висока плътност поне 17-18 кг/м3., а не 12-13 кг/м3.
  • Завършване с фасадна каменна вата /принципа на контактна фасада/ – както при стиропора тук също плътността на каменната фата трябва да бъде поне 100-120 кг/м3. Нашето наблюдение показва, че плътността на ватата, а не толкова марката оказва влияние върху нейната цена. Качеството на мрежата, лепилото, ъглите и мазилката също оказват влияние върху цената и са много важен фактор.
  • Вентилирана фасада – видът и качеството на материалите определят и цената на завършване.
  • Завършване на фасадата с дървена ламперия – на пазара съществуват различни видове ламперия с различни размери и различни характеристики. Тук също имаме голяма ценова вариативност, а това от своя страна влияе на крайната цена на сглобяемата къща.
  • Вътрешно завършване на сглобяемата къща – същшествуват различни варианти на завършването на една сглобяема къща. Най-често срещаните са чрез полагане на Гипсокартон и неговото финиширане с гипсова шпакловка и латекс. От огромно значение е дали ще бъдат положени два пласта Гипсокартон или един пласт за завършването на стената. Полагането на двупластово картон е по – скъпо но постигнатото качество е значително по-добро. Дебелината на Гипсокартона също е важна, като тя може да бъде 9,5 мм. или 12,5 мм. Ние от „Хубав дом“ при завършването на нашите къщи винаги полагаме двупластово Гипсокартон с дебелина 12,5 мм. и използваме най-качествените на пазара шпакловки като Rigips Super, Knauf uniflott и полимерните решения за финишно завършване като Scheetrock със син или зелен капак в зависимост от целта. Използването на най-качествените финишни шпакловки при завършването на сглобяемата къща са от съществено значение, което се отразява на нейната цена. Според нашият екип тук компромиси са недопустими, защото дървото е естествен материал и търпи линейни разширения въпреки че материалът е изсушен до 10-14%. За да се предотвратяват бъдещи напуквания и неприятности нашата препоръка е полагането на две ръце фугопълнител като Rigips Super и две ръце цялостна финишна шпакловка от най-висок клас. Финишната шпакловка може да бъде положена и машинно стига помещенията да позволяват използването на безвъздушна машина за шпакловане и боядисване.

Гореизброените фактори оказват най-голямо влияние върху цената на сглобяемата къща. Много е важно преди пристъпването на покупка на сглобяема къща да се запознаете подробно с технологията използвана от Изпълнителя и качеството на влаганите материали в строителният процес. По качествените материали са с по-висока цена, но тя се изплаща във времето тъй като се увеличава значително живота къщата. Подобряването на енергийно-ефективните характеристики също е фактор, който не е за пренебрегване. Ние препоръчваме влагането на качествени топлоизолационни материали, които водят до значително редуциране на бъдещите разходите за поддържане на оптимален микроклимат в сградата.