Проект на къща с РЗП 104,8 кв.м.

Проект на къща с РЗП 104,8 кв.м.

Нискоенергийна къща 141 кв.м.

Нискоенергийна къща 141 кв.м.

Проект на къща с РЗП 130 кв.м.

Проект на къща с РЗП 130 кв.м.

Проект на къща с РЗП 103 кв.м.

Проект на къща с РЗП 103 кв.м.

Проект на къща 100 кв.м.

Проект на къща 100 кв.м.

Проект на къщи 100 и 110 кв.м.

Проект на къщи 100 и 110 кв.м.

Проект на къща 107 кв.м.

Проект на къща 107 кв.м.

Проект на къща 101 кв.м.

Проект на къща 101 кв.м.

Проект на къща 101 кв.м.

Проект на къща 101 кв.м.

Проект на къща 102 кв.м.

Проект на къща 102 кв.м.

Проект на къща 105 кв.м.

Проект на къща 105 кв.м.

Проект на къща 105,1 кв.м.

Проект на къща 105,1 кв.м.

Проект на къща 106 кв.м.

Проект на къща 106 кв.м.

Проект на къща 110 кв.м.

Проект на къща 110 кв.м.

Проект на сглобяема къща 111 кв.м.

Проект на сглобяема къща 111 кв.м.

Проект на къща Близнак с РЗП 120 кв.м.

Проект на къща Близнак с РЗП 120 кв.м.

Проект на сглобяема къща 127 кв.м.

Проект на сглобяема къща 127 кв.м.

Проект на сглобяема къща 130 кв.м.

Проект на сглобяема къща 130 кв.м.