В случай, че се нуждаете от кредитиране на къща с бетонен фундамент и конструкция от дърво, може да Ви бъде оказано пълно съдействие. Консултирането е безплатно. Има възможности за работа с няколко банки, като продукта не е стандартизиран и се работи по изключение или по комбинация от продукти в зависимост от профила на клиента, самоучастието и други фактори.