+359 884 00 1678 hubavdom@yahoo.com
Текстилните фасади – интересен и функционален подход

Текстилните фасади – интересен и функционален подход

Съвременните технологии позволяват използването на тъкани при различни архитектурни решения. Например в Рейнско-Вестфалския технически университет в гр. Аахен (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, съкратено RWTH) се провежда комплексно изследване на...