Съвременните технологии позволяват използването на тъкани при различни архитектурни решения. Например в Рейнско-Вестфалския технически университет в гр. Аахен (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, съкратено RWTH) се провежда комплексно изследване на текстила и неговото приложение в архитектурното проектиране и строителство. Разговаряме с Ян Серод, който е архитект и научен сътрудник в Института за текстилни технологии  за потенциала и перспективите на текстилните фасади.

– Според Вас текстилната фасада ново изобретение ли е?

-Те не се явяват ново изобретение, текстилните фасади са били изобретени преди повече от тридесет години. Има различни фасадни системи, върху които са прикрепени текстилни изделия. Въпреки това, много архитекти все още не са разкрили потенциала на текстила върху фасадите по отношение на дизайна и устойчивостта.

Ако текстилните фасади са на възраст около тридесет години, но са известни на малцина, възниква въпроса: Как да ги разпознаваме?

-През деня сградите с текстилни фасади изглеждат като известните произведения на художника Кристо, който е известен с обличането на сгради. Прозорците обикновенно са скрити зад текстилната фасада. След включването на осветлението на сградата през нощта контурите на прозорците се очертават ясно.

Но текстилът на фасадата през деня не води ли до затъмняване на прозорците и намаляване нивото на осветеност в помещенията?

-Тъканта не пречи на слънчевите лъчи и не ограничава гледката. Напротив, тази фасада е добра в разсейването на пряка светлина и създаване на удобно осветление. Текстилът едва се вижда отвътре. Работим с офталмолози, за да развием такива тъкани, които да не влияят негативно на човешкото зрение. И като цяло, в нашите изследвания обикновено се възприема интердисциплинарен подход.

-От какви платове са изработени текстилни фасади? Те по скоро приличат на платове използвани в строителните ограждения.

–  Текстилните фасади се изработват от полиестер или фибростъкло. Въпреки че полиестерът е по-евтин и по-подходящ за фабричен печат като плат той е по-податлив на замърсяване и по-малко издръжлив (живот около 10 до 15 години). Фибростъклото от своя страна е по-скъпо и не е подходящо за фабричен печат, но отговаря на по-високите изисквания за противопожарна защита, не се замърсява толкова лесно и е с трайно покритие (служи до 40 години).

– Какво се случва в края на живота на текстилната фасада?

– „Покритието може да се промени и това е едно от предимствата на текстилната фасада. Конструкцията на рамката е прикрепена към сградата и текстилът върху нея може лесно да бъде заменен. Поради естеството на материала това не е абсолютна необходимост: замърсяването може да бъде отстранено чрез почистване под високо налягане. Възможността за промяна на текстилното покритие е с огромен дизайнерски потенциал, който все още се разкрива много бавно. С текстила има безброй решения, които правят фасадата на дизайна толкова гъвкав, колкото и интериорния дизайн.

– Текстилните фасади почти винаги са плоски. Съществуват ли варианти за триизмерни решения?

– Съществуват различни опции. Текстилните фасади се произвеждат на ролки, но не е необходимо да бъдат инсталирани както перде например. За да се получат разнообразни триизмерни форми от съществено значение е формата на конструкцията , на която ще бъде монтирана фасадата.

–  Какви са основите изисквания за текстилната фасада?

-Едно от най-строгите изисквания е пожарната безопасност, поледвано от устойчивост на метероологичните условия. Независимо дали става въпрос за слънце, вятър, буря или градушка, текстилът трябва да притежава високи якостни показатели.

– Провеждани ли са някакви проучвания върху допълнителните възможности на текстила върху фасадите?

– В нашия изследователски екип изследваме иновативния потенциал на текстилните фасади, базирани на тяхната еко-устойчивост. И продължаваме да се питаме: какво друго е възможно да се направи с такива фасади? Как могат да подобрят качеството на живот в бъдеще? Това много зависи и от възможностите за интердисциплинарно сътрудничество. Например, сега заедно с офталмолозите разработваме нови структури за микротъкан. Изследването се фокусира също върху функциите на пречистване на въздуха, производство на енергия, използвайки фотоволтаична или слънчева топлинна енергия. Изучаваме възможностите на медийните фасади и адаптивни фасади.

– Какво представляват адаптивните фасади?

– Автоматизираната сензорна технология позволява на текстилните фасади да променят прозрачността и дишането. Фасадата се адаптира към различни природни и климатични условия с натискането на един бутон. Това може да се контролира индивидуално, с приложение.

– Защо се акцентира основно на енерго-ефективните свойства на фасадата?

-Текстилната фасада действа като конструктивна защита от слънцето. В резултат на това можете да спестите до 78% от енергийните разходи на сградите за охлаждане с климатични системи.

– Как се постига климатичния ефект на текстилната фасада?

– Тъканта на текстилната фасада не позволява на слънчевата топлина да проникне в сградата. Освен това разстоянието между текстилната фасада и термичната фасада, т.е. действителната стена на сградата, създава ефект на комин. Топлият въздух, който се образува зад и пред текстилната фасада, се издига нагоре.Една от функцията на адаптивните фасади е да се адаптират към климатичните условия: например, през зимата те позволяват пряка слънчева светлина да падне върху термичната обвивка на сградата и прозореца. Ние също така провеждаме изследвания на фотоволтаичните клетки и слънчевата енергия, които могат да се използват за генериране на електричество и топлинна енергия. Вече са разработени няколко прототипа.

-Какво ще кажете за частни малки къщи?

-Защо не?“ В края на краищата, други промишлени материали отдавна са били използвани за жилищни сгради. Къщата, независимо от формата си, може да бъде напълно затворена в текстилна фасада, която обогатява както външния си вид, така и функционалността.